Hướng dẫn Lucky Patcher bằng video – [TRANG WEB CHÍNH THỨC]

Tại đây bạn sẽ tìm thấy video hướng dẫn về cách sử dụng ứng dụng Lucky Patcher. Những video hướng dẫn này được thực hiện bởi nhà phát triển ứng dụng Lucky Patcher Chelpus .

Cách tải xuống và cài đặt Lucky Patcher

Cách thêm bản vá tùy chỉnh trong Lucky Patcher từ trang web chính thức (lpzip)

Cách nhập bản vá tùy chỉnh đã tải xuống (định dạng lpzip) vào Lucky Patcher

Cách nhập bản vá tùy chỉnh đã tải xuống (định dạng zip) vào Lucky Patcher

Cách áp dụng các bản vá cho Android và cách xóa chúng (cần quyền truy cập root):

Phương pháp số 1. Cách nhận mua hàng InApp miễn phí trên Android. Đã sửa đổi Google Play (cần root):

Phương pháp số 2. Cách nhận mua hàng InApp miễn phí trên Android. Máy chủ proxy cho Google Play (cần root):

Phương pháp số 3. Cách nhận mua hàng InApp miễn phí. Bản vá hỗ trợ cho mô phỏng InApp và LVL (root):

Phương pháp số 4 (không cần root). Cách nhận mua hàng InApp miễn phí. Apk được xây dựng lại để mô phỏng InApp và LVL.

Phương pháp số 4 (không cần root). Cách nhận mua hàng InApp miễn phí. Xây dựng lại ứng dụng (cập nhật cho LP 6.6.0+):

Về các tùy chọn cho hộp thoại mua hàng của Lucky Patcher:

Phương pháp số 1. Xóa xác minh giấy phép trên Android. Bản vá “Xóa xác minh giấy phép” (cần root):

Phương pháp số 2. Xóa xác minh giấy phép trên Android. Làm license cho App (cần root):

Phương pháp số 3. Xóa xác minh giấy phép trên Android. Máy chủ proxy cho GooglePlay (cần root):

Phương pháp số 4. Xóa xác minh giấy phép trên Android. Đã sửa đổi Google Play (cần root):

Phương pháp số 5 (không cần root). Xóa xác minh giấy phép trên Android. Xây dựng lại ứng dụng:

Phương pháp số 1. Cách loại bỏ quảng cáo khỏi ứng dụng. Patch “Xóa Google Ads” (cần root):

Phương pháp số 2 (không cần root). Cách loại bỏ quảng cáo khỏi ứng dụng. Xây dựng lại ứng dụng:

Phương pháp chặn quảng cáo toàn cầu trong Lucky Patcher (cần root). Sửa đổi tập tin máy chủ:

keyboard_arrow_up